Misgevat To Be Poets Banaz Palani

Misgevat

Bedacht
Verwacht
Dat het minder kan

Verdacht
Ongeacht
Ik had alle macht

Verdoofd
Gehoopt
Dat het beter zou zijn

Gesloopt
Geloofd
Dat het kapot was

Gevecht
Beslecht
Door het andere oog

Geschaad
Verlaat
En toch stond ik op