De kraaien, Tom Raijmakers, To be Poets

De Kraaien

de kraaien
ze draaien met de wind mee
over zeeën van bomen
waarboven de lucht
grijs kleurt
als de branding
onstuimig van onrust
waar in ik verdrink
en de rust vind