In al haar pracht, Tom Raijmakers, To be poets

In Al Haar Pracht

De grond waaruit het leven
gegeven word
beeft

De beleving is echt
Wat hier speelt word
beslecht

door de donder
de nacht
het onweer

Onverwacht verlangend
naar de komst
van de regen

Die op de grond neerslaat
en het gelaat
van de aarde
doet leven

En heel even
staat ze stil
in al haar pracht